ADL

Voor patiënten met een amputatie van de onderste extremiteit is het weer kunnen lopen vaak het belangrijkste revalidatiedoel. Om dit te bereiken worden er steeds meer geavanceerde prothesen ontwikkeld. Met name op het gebied van gewichtsreductie van de gebruikte materialen en kokerfitting is vooruitgang geboekt.

Het uitgangspunt van elke prothese is een goede fitting van de koker op de stomp. Dit vraagt onder andere een constante stompvolume en een goede belastbaarheid van het grootste deel van de stomp.

Na de amputatie zal in de vroege revalidatieperiode een stijve proefkoker met buis en een mechanische voet aangebracht worden.
Hiermee kan je al snel gemobiliseerd worden. Na voldoende wondgenezing en oedeemreductie van de stomp wordt overgegaan tot de definitieve protheseverstrekking.

Na overleg met jou, derevalidatie arts en orthopedisch instrumentmaker wordt er een keuze gemaakt uit beschikbare componenten ( koker / knie / enkel / voet) die bepalend zijn voor het toekomstige gebruik. Er wordt eerst een definitieve koker vervaardigd, dit vormt de basis. Afhankelijk van of jouw activiteiten en participatie en wat jij mag en kan (lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen) wordt de prothese samengesteld uit diverse componenten. De orthopedische instrumentmaker geeft de prothese de nodige technische eigenschappen mee zoals afmetingen, sterkte, gewicht, vorm, kleur, enzovoorts. Hij houdt dan rekening met commerciële eisen zoals de prijs, leverbaarheid op een manier datjij de nodige functies ermee kan uitvoeren. Bij aflevering wordt de prothese nog afgesteld op jouw lichaam.

Ondanks dat de orthopedische instrumentmaker daarvoor hulpgereedschap heeft is in de praktijk het afstellen van de prothese gebaseerd op een nauw samenspel tussen jullie beiden omdat comfort een belangrijk onderdeel vormt. In het begin zal de prothese afgesteld worden op veiligheid en zekerheid (hoge stabiliteit, niet vallen).

SPORTPROTHESE

Voor een actievere levensstijl moeten prothesen vaak opnieuw worden afgesteld en soms is het raadzaam een aparte “sportprothese’ te laten vervaardigen. Dit wordt nog maar weinig gedaan omdat het vergoedingenstelsel de aanschaf ervan in de regel (nog) niet toelaat. Prothese Sport stelt zich ten doel om een maatschappelijke discussie hierover te starten. Wij zijn van mening dat bewegen gezond is, ook als je een prothese draagt. Wij willen een belangrijke rol spelen in stimuleren van Zorgverzekeraars en de overheid om in te steken op preventie van het verergeren van ziekten doormiddel van gezond te bewegen. Wij vinden dat een prothese niet alleen voor de ADL functies geschikt zou hoeven te zijn.

Voorlopig is het zo dat als je een sportprothese zou willen aanschaffen, je de kosten zelf zal moeten opbrengen. Je zou kunnen denken aan een sponsor als je op hoger niveau zou willen trainen. De sportprothese kan worden vervaardigd door een instrumentenmaker. Zoekt u een leverancier? Kijk dan even bij onze partners.

 

Go To Top