Prothese Sport is tot stand gekomen nadat er bij Fontys Hogescholen het 2-jarige project sport met je prothese is geformuleerd (oktober 2008), met de bedoeling om mensen zo goed mogelijk informatie te verstrekken over allerlei vragen waarmee ze zitten als ze beginnen te sporten met een prothese.

Wij willen voor personen met een amputatie een situatie creëren waarin recreëren, bewegen en sporten vanzelfsprekend is en daardoor ook een belangrijk onderdeel van het alledaagse leven wordt of is. Ook willen wij rond om de sporter een uitgebreid en duurzaam netwerk rondom bouwen van o.a. familie, vrienden, orthopedisch instrumentmakers, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, leveranciers van protheseonderdelen, onderzoekers, trainers en coaches die met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen.

Xander van Doorn

Ik ben in 1982 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de opleiding Fysiotherapie in Den Bosch. Werkzaam in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven (Paramax) heb ik uitgebreid ervaring op kunnen met het analyseren van bewegingsstoornissen. Als docent bij Fontys Paramedische Hogeschool ben ik de afgelopen jaren intensief betrokken bij de analyse van loopgebonden stoornissen. Op dit moment trainen Daphne van Asten (Fysiotherapeute) en ondergetekende een enthousiaste groep lopers om te komen tot een loopgroep voor mensen met een amputatie in het been met als doel plezier in het bewegen uit te breiden met een betere looptechniek.

Xander van Doorn

Go To Top