Eef Kamerbeek Atletiekcentrum Sportpark De Hondsheuvels, J.C. Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven

Partners

Partners

Het 2-jarig RAAK project Sport met je prothese werd aangevraagd door een consortium bestaande uit Fontys Hogescholen, NVOS-Orthobanda, Vereniging van Revalidatieartsen, Gehandicaptensport Nederland, en Atletiekunie. Het project dat 1 oktober 2008 is gestart, wordt mede gedragen door 10 MKB partners.

Het 2-jarige project sport met je prothese wordt mede gedragen door MKB partners sinds 1 oktober 2008.

Onze partners hebben samen de ambitie geformuleerd om voor personen met een amputatie een situatie te creëren waarin recreëren, bewegen en sporten vanzelfsprekend en daardoor ook een belangrijk onderdeel van het alledaagse leven wordt of is. Een ander oogmerk is het opbouwen van een uitgebreid en duurzaam netwerk rondom personen met een amputatie waarin alle actoren (o.a. familie, vrienden, orthopedisch instrumentmakers, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, leveranciers van protheseonderdelen, onderzoekers, trainers, coaches) met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen uitwisselen.

Partners

Werkpakketten

Er zijn vier werkpakketten geformuleerd. Deze zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Naast de 10 MKB-partners wordt er ook nauw samengewerkt met andere Hogescholen zoals: Fontys Hogescholen -Engineering, ICT Media Design en de Sport Hogeschool-, de Universiteit van Maastricht -Faculteit Gezondheidswetenschappen-, revalidatiecentrum Blixembosch, de Universiteit van Miami, diverse sporters, trainers, teamleiders, en coaches. Deze belangrijke partijen zijn de zogenaamde partners.

In korte bewoordingen houden deze werkpakketten het volgende in:

  1. Inventarisatie en ontsluiting van bestaande kennis op het van gebied sporten na amputatie, o.a. door het realiseren van een crossmediaal (internet) platform.
  2. Verhoging van kennis ten aanzien van het ontwerpproces van prothesen voor sportgebruik.
  3. Kennisvermeerdering op het gebied van trainingstechnieken. De focus ligt hierbij op belastingen in de heupgewrichten als functie van de loopsnelheid, het type prothese en de afstelling van protheseonderdelen.
  4. Verhoging van de handelingsbekwaamheid in het inschalen van fysieke capaciteiten van aankomende sporters met een prothese en de bepaling van de juiste sportkeuze.

Begin 2009 is er een begin gemaakt met het bouwen van een website. Het resultaat van de eerste aanzet voldeed niet aan de verwachtingen. Prothese Sport is naar aanleiding van een afspraak met Renaissance Communicatie tot de conclusie gekomen dat Prothese Sport behoefte heeft aan iemand die zich bezig gaat houden met de Communicatie van het project. Om kennis te verspreiden is een gedegen vorm van communicatie essentieel. Voor de communicatie van het project was er echter nog geen budget opgenomen. Besloten is om toch budget te genereren om de communicatie goed op te zetten. Dit communicatieplan is een aanzet tot betere kennisverspreiding in de toekomst. Kennis ligt aan de basis van deze organisatie en het uitwisselen daarvan is cruciaal voor het bestaansrecht van Prothese Sport.

Partners

RAAK

Voor het uitvoeren is door het Ministerie van OC&W een subsidie in het kader van de RAAK regeling verstrekt. RAAK staat voor: Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie en is een regeling, bedoeld om de brugfunctie tussen HBO kennisinstellingen en MKB bedrijven te verstrekken. Het doel van de subsidie is om de kenniscirculatie tussen hogescholen en MKB te bevorderen en de innovatieve vermogen van het MKB te stimuleren. De ambitie van SIA is om het aantal MKB bedrijven dat een duurzame samenwerkingsrelatie onderhoudt met een kennisinstelling te verdubbelen. Dit doel zal ook Prothese Sport nastreven.

In de uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met de volgende partijen:

Fontys Hogescholen

Met meer dan 350 hbo studies, masters, cursussen en post-hbo-opleidingen is Fontys Hogescholen een van de meest veelzijdige hoger onderwijsinstellingen van Nederland.

Deze studies zijn verdeeld over 34 hogescholen waarvan een deel in Eindhoven is gelegen. De opleidingen Fysiotherapie, Physiotherapy English Stream, Podotherapie, Orthopedische technologie, Logopedie, en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), vormen één organisatie-eenheid: de Paramedische Hogeschool, eveneens in Eindhoven. De eerste drie opleidingen die alle maken hebben met het menselijk bewegingsapparaat hebben de beschikking over een geoutilleerd bewegingsanalyse laboratorium dat uniek is binnen het veld van HBO opleidingen in Nederland. Fontys Paramedische hogeschool heeft ook een lectoraat getiteld ‘Health Care & Technology for Quality of Life’. Binnen het lectoraat wordt door de lector samen met experts praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verricht. Onderzoek dat in dienst staat van de beroepsontwikkeling en –innovatie. Een van de onderzoeksonderwerpen binnen dit lectoraat is bewegingsanalyse van valide personen en die met een beperking, waaronder beenprothese dragers.

De meer technische opleidingen zoals automotive, electrotechniek, en werktuigbouwkunde zijn te vinden bij Fontys Hogeschool Engineering. Binnen het lectoraat Mechatronica wordt toegepast onderzoek uitgevoerd op het gebied van high tech mechatronica, embedded systems en robotica. Fontys Hogeschool Engineering en Fontys Paramedische Hogeschool werken nauw samen op het gebied van de technologie en innovatie van externe prothesen.

Universiteit Maastricht

De vakgroep Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht verricht onderzoek naar factoren die het menselijk bewegen en functioneren bepalen. Binnen één van de onderzoeksthema’s wordt de mechanismen onderzocht die ten grondslag liggen aan adaptatie van het looppatronen bij lopen en hardlopen met een (onder)beenprothese. De vakgroep Bewegingswetenschappen beschikt daartoe over een bewegingslaboratorium waar met behulp van 3-dimensionele video-analyse, het meten van externe krachten en van spieractivatiepatronen bewegingen en belastingen op gewrichten in kaart gebracht kunnen worden. Ook beschikt de groep over een uitgebreid arsenaal van ambulante meetmethoden en –technieken om ook in het ‘veld’ metingen te kunnen uitvoeren.

Blixembosch

Blixembosch is het revalidatiecentrum voor de regio Zuidoost-Brabant en is gelegen in Eindhoven. Als revalidatiecentrum biedt Blixembosch zowel klinische als poliklinische revalidatie voor volwassenen en poliklinische revalidatie voor kinderen. Daarnaast exploiteert Blixembosch ook het “sportcentrum Blixembosch”, waarbinnen sportactiviteiten voor mensen met beperkingen worden aangeboden. Ook binnen het revalidatieproces heeft sport een belangrijke plaats. In samenwerking met gemeentelijke en provinciale overheden en kennisinstellingen probeert Blixembosch de dienstverlening en het toegepast onderzoek, al dan niet op sportgebied, verder uit te bouwen. In het kader van ‘sporten met je prothese’ worden met ondersteuning van externe partners binnen Blixembosch periodiek loopclinics georganiseerd voor personen met een beenprothese. Daarnaast is ook samenwerking met andere zorginstellingen in de regio, en met andere revalidatiecentra in Nederland een belangrijk aandachtspunt in het beleid van Blixembosch.

Frank Jol

Frank Jol is een gevestigde naam binnen de orthopedische dienstverlening. Goede kwaliteit en de specialisatie in sportprotheses hebben hieraan bijgedragen. Diverse topsporters welke Nederland internationaal vertegenwoordigen op o.a. de Paralympics zijn vaste klanten van Frank Jol. Waarom? De persoonlijke benadering, de relaxte sfeer en de kwaliteit van het vakmanschap van Jol en zijn team is het antwoord dat het meeste voorkomt.

Een hulpmiddel is een persoonlijk product en moet pas gemaakt worden. Een persoonlijke benadering is hierbij onontbeerlijk. Er wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt in het benaderen van kinderen, tieners of volwassenen die een hulpmiddel nodig hebben. Bandages en braces of elastische kousen lijken misschien simpele producten, maar niets is minder waar. Ieder mens is anders en voor een goede ondersteuning is maatwerk noodzakelijk. Neemt u gerust contact op met Frank Jol hij staat altijd voor u klaar.

Frank Dik

Frank begrijpt lopen en kent de (on)mogelijkheden van/met een prothese, heeft daar een enorm inzicht in en kan dit ook omzetten naar trainingsvormen.

Hij geeft vertrouwen, is enthousiast, altijd positief en zeer geduldig. Of iemand nu 16 is met topsport capaciteit of 80 en lopend met 2 krukken, dat haalt hem niet uit.

Frank kan door zijn houding en kennis mensen boven zichzelf uit laten stijgen.

Hij doet het niet voor zijn eigen eer, maar voor hetgeen waar hij mee bezig is. Of dat nu sport is of een loopclinic om mensen beter te kunnen laten functioneren.

Als Frank zegt dat een oefening op een prothese kan, dan hoef je niet na te denken want dan kan het ook gewoon.

Kortom Frank is een uniek persoon.

“Als ik hem niet was tegen gekomen, had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe met mijn prothese en had mijn leven er anders uitgezien”, Appie